Algemene Voorwaarden www.plexi-view.com

Laatste aanpassing: 30 november 2015

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel   4 – Herroepingsrecht

Artikel   5 – De prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Overmacht

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1       Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

Invent BVBA
Hoogeindeken 8A.
B-9170 Sint-Gillis-Waas

 

E-mailadres: [email protected]
Telefoonnumer: +32 (0)3 766 11 32

Ondernemingsnummer: BE0420 548 547

 

Artikel 2       Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
 1. Wij leveren wereldwijd. Verzendingskosten ( verzekerd tegen beschadiging of verlies ) binnen Europa van 6,5 tot 15 €  Europa, Wereldwijde de verzendingskosten €25.
 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 1. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 1. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. 
 1. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

Artikel 3       Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 1. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard,Maestro, Bancontact, overschrijving, iDeal, Giropay. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 1. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: opsturen naar het facturatie-adres, of opsturen naar een ander adres dan het facturatie-adres, of afhaling bij Invent te Sint-Gillis-Waas op afspraak (na telefonisch contact of per mail). In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. 

 

Artikel 4       Herroepingsrecht

 1. Aangezien al onze producten maatwerk zijn en dus gepersonaliseerd zijn, is het niet mogelijk een bestelling terug te sturen. De klant kiest immers het lettertype, ral-kleur en wij graveren het nummer en/of de namen van die specifieke klant.
 2. Indien er een fout in de bestelling zit (bv. Spellingsfout of verkeerd lettertype of verkeerde ral-kleur), hermaken wij de bestelling gratis. Het foutief product wordt terug naar ons verzonden op onze kosten (wij sturen de klant een retouretiket van de post via mail) en versturen het juiste product per post en dit op onze kosten. 

 

Artikel 5       De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen, indien we moeten verzenden buiten Europa. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6       Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden of geld overschrijven (overmaken) op onze rekening nr BE25 4153 3108 7182 KREDBEBB
 1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser. 

 

Artikel 7       Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 1. Wij geven 10 jaar garantie op onze producten (modellen aangekocht vanaf 2012), 3 jaar op de led-lampen (aangekocht vanaf 2014) en led-transfo (aangekocht van 2014).
 2. De garantie is geldig op voorwaarde dat de goederen op een correcte, normale wijze behandeld werden. De garantie geldt dus niet voor normale slijtage of beschadiging veroorzaakt door onachtzaam gebruik, verkeerde montage, ongelukken.
 3. Naargelang het defect, herstellen wij of vervangen wij het product (of het defect onderdeel)

 

Artikel 8       Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wij leveren wereldwijd. Verzendingskosten (verzekerd tegen beschadiging of verlies ): binnen Europa van 6,5 tot 15 €, wereldwijde verzending: €25.
 1. Leveringen gebeuren per post en zijn verzekerde zendingen, waarvan wij op elk moment kunnen nagaan waar het pakket zich bevindt. De postbode biedt het pakket aan op het leveringsadres. Indien er niemand aanwezig is, laat hij een postbriefje achter in de brievenbus. Met dat postbriefje kan u uw pakket afhalen in het postkantoor vermeld op het postbriefje.
 1. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.
 1. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Wij leveren wereldwijd. Verzendingskosten (verzekerd tegen beschadiging of verlies ): binnen Europa van 6,5 tot 15 €, wereldwijde verzending: €25.
 1. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
 2. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikel 9       Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

Artikel 10     Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 11     Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via +32 (0)3 766 11 32 of [email protected]. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 
 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.